Представителство

 

Смени език

 

 

Лазерни инструменти

 

 

KOLIDA

УРЕД МОДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точност Обхват Памет Панел
КРЪСТОСАН ЛАЗЕР  ML-300 ±1.5mm/5m Работен диаметър 30m 1 хоризонтална и 1 вертикална линия, Самохоризонтиране, мигане на лазерните линии при разхоризонтиране
 ML-301  ±1.5mm/5m Работен диаметър 30m 1 хоризонтална и 1 вертикална линия, Самохоризонтиране, мигане на лазерните линии при разхоризонтиране
ML-23 ±30″ 150m/50m ръчно хоризонтиране, (с/без детектор), троен лъч, с наклон

ML-312  ±1mm/5m 200m Самохоризонтиране,  1 хоризонтална, 2 вертикална и 1 отвесна линия
ML-312D ±1mm/5m 200m Самохоризонтиране,  1 хоризонтална, 3 вертикална и 1 отвесна линия
ML-314   ±1mm/5m 200m Самохоризонтиране,  1 хоризонтална, 4 вертикална и 1 отвесна линия
ЛАЗЕРНИ РОЛЕТКИ PD23 ±3mm 40m Ръчен лазерен далекомер, определяне на площи и обеми, събиране и изваждане
PD38 ±3mm 80m Ръчен лазерен далекомер, определяне на площи и обеми, събиране и изваждане