Представителство

 

Смени език

 

 

 

 

 

 

Автоматични и дигитални

нивелири

 

 

 

 

 

 

KOLIDA

УРЕД МОДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точност Увеличение Образ Обектив
АВТОМАТИЧНИ НИВЕЛИРИ

 KL20  

±2.5mm

20X

прав

34mm

 KL22  

±2.0mm

22X

прав

34mm

 KL24  

±2.0mm

24X

прав

34mm

 KL26  

±1.5mm

26X

прав

38mm

 KL28  

±1.5mm

28X

прав

38mm

 KL30  

±1.5mm

30X

прав

38mm

 KL32  

±1.0mm

32X

прав

38mm

АВТОМАТИЧНИ НИВЕЛИРИ С МЕТАЛЕН КОРПУС  KL20-G  ±2.5mm 20X прав 34mm
 KL22-G  ±2.0mm 22X прав 34mm
 KL24-G  ±2.0mm 24X прав 34mm
 KL26-G  ±1.5mm 26X прав 38mm
 KL28-G  ±1.5mm 28X прав 38mm
 KL30-G  ±1.5mm 30X прав 38mm
 KL32-G  ±1.0mm 32X прав 38mm
ДИГИТАЛЕНИ НИВЕЛИРИ

DL-2007

±0.7mm/1km

32x, 1.5-100m

Панел с пълна клавиатура,

магнитен компенсатор + 2 лати

DL-201

±1mm/1km

32x, 1.5-100m

Панел с пълна клавиатура,

магнитен компенсатор + 2 лати

DL-202

±2mm/1km

32x, 1.5-100m

Панел с пълна клавиатура,

магнитен компенсатор + 2 лати

 

GEOMAX

УРЕД МОДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точност Обхват Памет Пояснение

ДИГИТАЛНИ

НИВЕЛИРИ

ZDL700

PRECISSION

0.7mm на

 1km

дв.пр.р.

2-105m

2000

 точки

в комплект с

 алуминиева

 тринога прецизна

 лата от

 фиберстъкло с

 баркод

ZDL700

 STANDARD

2.0mm на

 1km

 дв.пр.р.

2-105m

2000

 точки

в комплект с

 алуминиева

 тринога

 алуминиева

 телескопична лата

5м 4 секции с

баркод