Представителство

 

Смени език

 

 

Електронни теодолити

 

 

KOLIDA

УРЕД МОДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точност Обхват Памет Тегло
 ЕЛЕКТРОНЕН ТЕОДОЛИТ

 KT-02    2″   инкрементална ъгломерна система с вертикален компенсатор 5
 KT-05   5″ инкрементална ъгломерна система с вертикален компенсатор 5
 KT-10   10″ инкрементална ъгломерна система без вертикален компенсатор 5
 KT-20   20″ инкрементална ъгломерна система без вертикален компенсатор 5

ЛАЗЕРЕН

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕОДОЛИТ

KT-02L 2″ с вертикален компенсатор и лазерен отвес 5
KT-05L 5″ с вертикален компенсатор и лазерен отвес 5