Представителство

 

Смени език

 

 

 

 

 

 

Компаси

 

 

 

 

 

 

KOLIDA

УРЕД МОДЕЛ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Точност Увеличение Образ Обектив
КОМПАСИ

 DQL-1B 

15"

16X

Компас с триножник за горски и геоложки цели